måndag 16 november 2009

Tänkvärt... och vackert!


Så här skriver Kahil om Äktenskapet i boken "Profeten"

... och vad kan du säga om äktenskapet, mästaren?
Och han svarade med orden:
Ni föddes tillsammans och tillsammans skall ni alltid vara.
Ni skall vara tillsamman när dödens vita vingar skingrar era dagar.
Ja, ni skall vara tillsammans även i det tysta minnet av Gud.
Men låt det finnas rymd i er samvaro,
Och låt himlens vindar dansa mellan er.

Älska varandra, men gör inte kärleken till en boja
Låt den hellre vara likt ett öppet hav mellan era själars stränder.
Fyll varandras bägare, men drick inte ur samma bägare.
Ge varandra av ert bröd, men ät inte av samma stycke bröd.
Sjung och dansa tillsammans och var glada,
men låt var och en av er få vara ensam,
Liksom strängarna på en luta är ensamma även när de
vibrerar av samma musik.

Ge era hjärtan, men inte i varandras förvar,
Ty endast Livets hand förmår rymma era hjärtan.
Och stå vid varandras sida, men inte för nära
Ty templets pelare står årskilda,
Och eken och cypressen växer inte i varandras skugga.

♥♥♥

Inga kommentarer: